17 June 2022

RFP regrets Police brutally on students

The Revolution for Prosperity (RFP) strongly condemns the brutal killing of two (2) students at the National University of Lesotho (NUL) on 16 June 2022 by the Lesotho Police Force. It is disheartening to learn that the two students were murdered while protesting for meal allowances which had not paid been paid.

It is utterly shameful and disgraceful that such an incident happened when Africans were observing the Day of an African Child, commemorated on the 16th of June. The history behind this Day is one that we all condemn and wish could never be repeated. Today we are mourning the all too familiar loss of lives due to police brutality and use of force at students’ protest.

Whilst the RFP condemnation is directed at individual perpetrators of this act, it calls upon the Police Commissioner, to forthwith prosecute such persons. It is worth noting that this unfortunate act has happened before, and regrettably it will happen again if Government keeps failing to adequately capacitate police officers through proper training.

It makes no sense to deny the students their stipends in accordance with the signed contractual agreements, only to agree to pay it in full after the killings of the said students.  The issue of stipends has been mishandled by Government for many years and it is one that should have been dealt with by now. The children (students) of Lesotho deserve a government that puts their right to education, safety and wellbeing at the forefront.

The RFP therefore places all the blame on the Government of the Kingdom of Lesotho, represented by the National Manpower Development Secretariat under the leadership of Hon. Selibe Mochoboroane (MP) as Minister of Development Planning, Minister of Police and Public Safety, Hon. Lepota Sekola (MP) and the Head of His Majesty’s Government Dr. Moeketsi Majoro (MP). 

At this juncture, the RFP calls on all parties to join forces for a better Lesotho, the Lesotho where all citizens will live in peace and harmony.

May the souls of the departed rest in eternal peace!

————————————————————————————————————————————-

For enquiries, please contact : Mr. Mokhethi SHELILE, Public Relations Officer @ +266 69274385

17 Phuptjane 2022

RFP e soabisitsoe ke litlhaselo tsa  baithuti ba NUL ke Sepolesa

Letšolo la Ntlafatso ea Moruo (RFP) le tšoela ka mathe polao e sehloho ea moithuti oa Sekolo se seholo sa Sechaba (NUL) ka la 16 Phuptjane 2022, ke Sepolesa sa Lesotho, nakong ea boipelaetso bo tsoetsoeng ke tiehiso ea tefo ea lihlapiso tsa lijo.

Ke taba e lihlong hore ebe polae ea mofuta ona e etsahala ka letsatsi leo Ma-Afrika a ketekang letsatsi la Ngoan’a Mo-Afrika le tšoauoang ka la 16 Phuptjane selemo le selemo. Nalane ea letsatsi lena ke eo bohle re ntseng re e sola le kajeno, ‘me re kekeng ra thabela ho bona e ipheta. Kajeno re lla mosoanng le lalapa, le baithuti ba lahlehetsoeng ke e mong oa bona ka lebaka la polao e sehloho ka Sepolesa. 

RFP e tšoele ka mathe baetsi ba ketso ena e soto ka kotloloho, ‘me e lebeletse ka matla ho bona liofisiri tseo li nkeloa likhatho tse feletseng tsa molao hang-hang ke bookameli ba Sepolesa.

Sechaba se tla hopola hore ketsahalo ena e malimabe e-ea iphetha, ‘me e tla etsahala hape ha ‘muso o ntse ho tsoela-pele ho iphapanyetsa ho hlomella litho tsa Sepolesa ka koetliso, lithupelo le malebela a nepahetseng ho etsa mosebetsi ka bokhabane.

Ke taba e sa amoheleheng hore baithuti ba koteloe lihlapiso kapa litsiane tsa bona, ho se lesfhoe ho latela lipehelo tsa likonteraka tseo ba li tekenetseng le NMDS, kapa ho ba lefa feela ha ho se ho e-na le tšollo ea mali.  E se e le lilemo tse telele joale Mebuso ea Lesotho e sebetsa taba ea lihlapiso tsa baithuti ka bohlasoa, ‘me sena se lokela ho emisa joale. Bana le baithuti ba naha ena ba lokeloa ke puso e behang tokelo ea bona ea thuto, ea tšireletseho le polokeho kapele ho tsohle.

RFP e sola le ho beha boikarabello ba lefu lena mahetleng a puso ea Lesotho eo tabeng ena, e eteletsoeng pele ke Lefapha la naha la lihlapiso (NMDS) la lekala la Meralo ea Ntlafatso, boliseng ba Mohl. Selibe Mochoboroane, Lekala la Sepolesa le tšireletseho ea Sechaba ka Mohl. Lepota Sekola, ‘moho le Tona-Kholo ea ‘Muso oa Motlotlehi Dr. Moeketsi Majoro. 

Mothating ona, Thalaboliba ea Ntlafatso (RFP) e ipiletsa ho bohle ho tšoarana ka matsoho ho aha Lesotho le ho netefetsa hore batho bohle ba futhumalloa le ho natefeloa ke ho phela kahare ho naha ea Lesotho ntle ho tšabo ea letho.

Moea oa moithuti enoa le bohle ba faletseng o phomole ka khotso!

————————————————————————————————————————————-

Bakeng la lipotso, bua le: Mong. Mokhethi SHELILE, Raliphatlalatso oa RFP @ +266 69274385